IELTS – TOEFL –Proficiency

TOEFL ve IELTS sınavına hazırlanmak için adayların en az orta seviyede Genel İngilizce dil bilgisine sahip olmaları tercih edilir. Bu nedenle bize başvuran öğrencilerimiz öncelikle bir seviye tespit sınavına alınarak seviyeleri belirlenir.

TOEFL / IELTS programlarımız öğrencinin seviyesine göre 80 ile 120 saat arasında değişmektedir.

Programlarımız bu sınavlarda ölçülen dört temel beceriyi içerecek şekilde OKUMA, YAZMA, DİNLEME ve KONUŞMA bölümlerinden oluşmaktadır.

IELTS SINAVI NEDİR?

IELTS Sınavı, İngilizce’nin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir sınavdır. Dil becerilerini dünya çapında kabul edilmiş standartlar çerçevesinde değerlendirir ve başlangıç seviyesinden en ileri seviyeye kadar tüm seviyelerini kapsar.IELTS Sınavı, Akademik ve Genel Eğitim şeklinde iki çeşittir. Adaylar, eğitim ve profesyonel hedeflerine ve kendilerinden istenilen vize taleplerine göre hangi sınava gireceklerine karar verirler. Her iki sınav da konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerini değerlendiren dört bölümden oluşur. IELTS adayları,sınavın dört bileşeni için ayrı not alırlar. Bu notların ortalaması 9 puan ölçeğinde değerlendirilen genel sınav notunu oluşturur
Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları tek aşamada gerçekleşir. Konuşma sınavı aynı gün, 3 gün önce veya 3 sonra gerçekleşebilir.

TOEFL iBT Sınavı Nedir?

TOEFL başta Amerika ve Kanada’da olmak üzere tüm dünyada geniş kapsamlı olarak kullanılan standartlaştırılmış bir testtir. Sınav ana dili İngilizce olmayan adayların İngilizce yeterlilik seviyelerini ölçmek ve belgelemek için hazırlanmıştır. TOEFL iBT sınavı, İngilizce dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinizi akademik görevleri yerine getirirken ne kadar iyi bir şekilde birleştirdiğinizi değerlendirir.

TOEFL iBT® sınavı İngilizce olarak yapılır ve internet üzerinden yürütülür. Giriş de dahil olmak üzere tamamlanması toplamda 4 saat 30 dakika süren dört bölüm (Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma) vardır.

  

Üniversiteye Hazırlık

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ATLAMADA BAŞARI ORANIMIZ %95

Üniversite hazırlık atlama programlarımız üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ve 1 yıl hazırlık okuyup muhafiyet sınavını geçememiş öğrencilerimiz için hazırlanmıştır. Programların süresi  öğrencilerimizin seviyelerini göre farklılaşmakla birlikte ortalama 80 – 100 saattir.

Program temel olarak  okuma – dinleme – yazma – gramer olmak üzere 4 bölümden oluşur. Dersler  tüm bu bölümler üzerine sınav teknikleri  ve sınavlardan çıkmış sorular üzerinden işlenir.

Geçmiş yıllarda üniversite hazırlık atlayan öğrencilerimizin listesini ana sayfamızda bulabilirsiniz.

 

  

İlköğretim İngilizce

İngilizce siz konuşamadıysanız onlar konuşsun!

Ülkemizde kolejler ve devlet okulları arasındaki en önemli fark İngilizce. Devlet okullarında çeşitli nedenlerden maalesef iyi bir dil eğitimi verilememekte.  KENT DİL olarak bizler  koleje gitmeyen öğrencilere alternatif İngilizce programları sunuyoruz.

Programlarımız haftada bir gün 3 saat ya da haftada 2 gün 6 saattir. Gruplarımız hafta içi öğleden önce ve sonra  ve hafta sonlarıdır.

Programlarımızı kolejlere paralel olarak hazırladık.  Gramer değil konuşma ağırlıklı bir program uygulamaktayız.  Amacımız öğrencilerimize konuları ezberletip yüksek not almalarını sağlamak değil, İngilizce  okuduğunu anlayan, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmek. Bu nedenle etüt merkezlerinden farklı olarak okul konularını tekrar etmiyoruz. Derslerimizde kesinlikte test ve Türkçe yayın kullanmıyoruz. Materyallerimizin tamamı İngilizce (Cambridge Univesity Press) Yabancılarla düzenlenen konuşma kulüpleri, yabancı mektup arkadaşlıkları, gazete çıkarma gibi etkinliklerle farklı bir eğitim süreci hedefliyoruz.  Öğrencilerimizden derslere aktif olarak katılmalarını, verilen ödevleri yapmalarını bekliyoruz.

Sınıflarımızda Akıllı Tahta, İpad, Digital Kitap gibi öğrencileri tembelleştiren ve ezbere yönelten materyaller yerine sözlük,  kitap,  yazı tahtası gibi klasik eğitim araçları kullanıyoruz. Çocukların dili sosyal ortamda öğrenebilmeleri ve İngilizceyi yaşayarak öğrenebilmeleri amacıyla bol bol teatral aktiviteler yapıyoruz.  Ayrıca her derste küçük oyun grupları kurarak öğrencilerimizin öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmelerini hedefliyoruz.

Sınıflarımız U şeklinde en fazla 15 kişilik gruplardan oluşmakta.  Her derste öğrencilerimizin tamamına yeteri kadar konuşma fırsatı sağlıyoruz. Düzenli olarak yaptığımız ölçme değerlendirme sınavlarıyla gelişimlerini yakından takip ediyor ve velilerimizi bilgilendiriyoruz.  Öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlara katılmaları yönünde teşvik ediyor ve bu sınavların örneklerini yıl içerisinde uygulayarak tecrübe kazanlarını sağlıyoruz.

  

Okul Öncesi

Dünyada dil öğrenimi okul öncesi çağlarda başlamakta. Çocuğun küçük yaşlarda dili edinmesi, alt yapısının iyi olmasını ve İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesini sağlamakta.  Okul öncesi gruplarımızda öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmeyi ve merak uyundırmayı hedefliyoruz.  Kitaplarımızın tamamı okuma yazma bilmeyen çocuklar için hazırlanmış ve kolejlerde kullanılan yabancı yayınlar.  Konular çocukların ilgisini çekecek boyama, yapıştırma, şarkı gibi aktivelilerle işlenmekte.  Gruplarımız hafta içi ya da hafta sonu haftada bir gün 3 derstir.