İlköğretim İngilizce

Ülkemizde kolejler ve devlet okulları arasındaki en önemli fark İngilizce. Devlet okullarında çeşitli nedenlerden maalesef iyi bir dil eğitimi verilememekte. KENT DİL olarak bizler koleje gitmeyen öğrencilere alternatif İngilizce programları sunuyoruz.

Programlarımız haftada bir gün 3 saat ya da haftada 2 gün 6 saattir. Gruplarımız hafta içi öğleden önce ve sonra ve hafta sonlarıdır.

Programlarımızı kolejlere paralel olarak hazırladık. Gramer değil konuşma ağırlıklı bir program uygulamaktayız. Amacımız öğrencilerimize konuları ezberletip yüksek not almalarını sağlamak değil, İngilizce okuduğunu anlayan, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmek. Bu nedenle etüt merkezlerinden farklı olarak okul konularını tekrar etmiyoruz. Derslerimizde kesinlikte test ve Türkçe yayın kullanmıyoruz. Materyallerimizin tamamı İngilizce (Cambridge Univesity Press) Yabancılarla düzenlenen konuşma kulüpleri, yabancı mektup arkadaşlıkları, gazete çıkarma gibi etkinliklerle farklı bir eğitim süreci hedefliyoruz. Öğrencilerimizden derslere aktif olarak katılmalarını, verilen ödevleri yapmalarını bekliyoruz.

Sınıflarımızda Akıllı Tahta, İpad, Digital Kitap gibi öğrencileri tembelleştiren ve ezbere yönelten materyaller yerine sözlük, kitap, yazı tahtası gibi klasik eğitim araçları kullanıyoruz. Çocukların dili sosyal ortamda öğrenebilmeleri ve İngilizceyi yaşayarak öğrenebilmeleri amacıyla bol bol teatral aktiviteler yapıyoruz. Ayrıca her derste küçük oyun grupları kurarak öğrencilerimizin öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmelerini hedefliyoruz.

Sınıflarımız U şeklinde en fazla 15 kişilik gruplardan oluşmakta. Her derste öğrencilerimizin tamamına yeteri kadar konuşma fırsatı sağlıyoruz. Düzenli olarak yaptığımız ölçme değerlendirme sınavlarıyla gelişimlerini yakından takip ediyor ve velilerimizi bilgilendiriyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlara katılmaları yönünde teşvik ediyor ve bu sınavların örneklerini yıl içerisinde uygulayarak tecrübe kazanlarını sağlıyoruz.

LİSE PROGRAMLARIMIZ

Lise öğrencilerimize öncelikle yazılı ve sözlü  seviye tespit sınavı uygulayarak seviyelerini belirliyoruz. Düzeylerine göre gramer – kelime bilgisi – okuma yazma ve konuşma ağırlıklı sınıflara yerleştiriyoruz. Hedefimiz  öğrencilerimizi üniversite de karşılarına çıkacak olan İngilizce yeterlilik sınavlarına hazırlamak ve başarılı olmalarını sağlamaktır.

ANAOKULU

Dünyada dil öğrenimi okul öncesi çağlarda başlamakta. Çocuğun küçük yaşlarda dili edinmesi, alt yapısının iyi olmasını ve İngilizceyi daha kolay öğrenebilmesini sağlamakta. Okul öncesi gruplarımızda öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmeyi ve merak uyundırmayı hedefliyoruz. Kitaplarımızın tamamı okuma yazma bilmeyen çocuklar için hazırlanmış ve kolejlerde kullanılan yabancı yayınlar. Konular çocukların ilgisini çekecek boyama, yapıştırma, şarkı gibi aktivelilerle işlenmekte. Gruplarımız hafta içi ya da hafta sonu haftada bir gün 3 derstir.